Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

2018-sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie finansowe z 2018 rok:

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok:

sprawozdanie_merytoryczne17

Sprawozdanie finansowe z 2017 rok:

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok:

sprawozdanie_merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok:

sprawozdanie_merytoryczne_2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok:

sprawozdanie_finansowe_mikro 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok:

sprawozdanie_merytoryczne_2014

Rok 2014 w Dziuplowym obiektywie

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok:

sprawozdanie_finansowe_2014

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok:

sprawozdanie_merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok:

Sprawozdanie finansowe 2013