Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Nasza organizacja powstała w 2013 roku. Nasz zespół tworzy grupa przyjaciół, których łączy miłość do przyrody.

O tym co się u nas dzieje przeczytac można na naszym Facebooku: Facebook

Wierzymy iż skutecznie chronić przyrodę można także poprzez pokazywanie jej pięknazarażanie pasją i miłością do niej oraz edukację przyrodnicząPrzyroda jest naszym dobrem wspólnym i w ten sposób chcemy sprawić aby więcej ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. Mówimy o sobie, że jesteśmy przyrodnikami a nie ekologami, bo chcemy walczyć z negatywnym stereotypem „zielonych” przypinających się do drzew. Wyznajemy zasady partnerskiej współpracy i rozwiązywania kwestii spornych na bazie dialogu.

Poprzez naszą działalność służymy zarówno przyrodzie jak i społeczeństwu. Odpowiadamy na problem świadomej i nieświadomej działalności człowieka na szkodę środowiska, który wynika z niewielkiej znajomości lokalnych walorów przyrodniczych, zbyt małej wiedzy o zasadach funkcjonowania świata przyrody oraz z niewielkiej ilości inicjatyw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym na terenie naszego działania.

To dla nas ważne, że zbudowaliśmy naszą organizacje na bazie świetnych relacji zespołu. Mimo iż jesteśmy grupą przyjaciół znających się i współpracujących ze sobą od dawna, to pozostajemy otwarci na osoby dzielące naszą pasję. W skład naszego zespołu wchodzą przyrodnicy – zaangażowani pasjonaci, ludzie młodzi, ale już doświadczeni w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy pierwszą organizacją o takim profilu na terenie Słubic.

Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w założeniu działa na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem  powiatu słubickiego i miasta Poznań.

Obecnie pracami Fundacji kieruje  zarząd w składzie:  

Prezes Zarządu – Natalia Duer

Członek Zarządu – Roksana Lubkowska

 Członek Zarządu – Natalia Hałas

 Członek Zarządu – Janusz Duszkiewicz

Nad pracami Fundacji nadzór sprawuje Rada Fundatorów  w składzie:

Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – przewodniczący Rady

Prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki – członek Rady