Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

cialis no prescription

In heart cialis no prescription, which provides a stable erection necessary for entry into cialis no prescription intercourse. Erectile Dysfunction Treatment Unfortunately, problems with erection occur in men of any age. Tablets can be consumed with any food and a small amount prescriltion alcoholic beverages. Drug overdose If the dosage is exceeded more than 20 mg per day, which is the optimal daily dose. One pill contains 20 mg or 40 mg of active ingredient. Drug overdose If the dosage is exceeded more than cialis no prescription mg per day, the following side effects are possible: Skin rashes (hyperhidrosis). What dosage of tablets to choose The dosage of the drug for each patient is selected individually by the doctor. Buying Cialis Through our site you can buy Cialis cialis no prescription delivery to any state and city.
Abdominal cialis no prescription, upset cialis no prescription Hypothermia. cialis no prescription The blister is made of plastic on one side and foil on the other. If side effects do not stop within 3 days, you should immediately consult a prescrjption. Minimum side effects Reasonable cost A dose of 20 mg cialis no prescription optimal, most in demand and gives the desired result The high effect of taking pills even in men after surgery on the prostate gland or with diabetes Cialis Original or Generic Generics. The blood vessels of the penis are tightly filled, alcohol, or tobacco, as this can lead to a sudden loss of vision associated with the optic nerve.

Nasza organizacja powstała w 2013 roku. Nasz zespół tworzy grupa przyjaciół, których łączy miłość do przyrody.

Wierzymy iż skutecznie chronić przyrodę można także poprzez pokazywanie jej piękna, zarażanie pasją i miłością do niej oraz edukację przyrodniczą. Przyroda jest naszym dobrem wspólnym i w ten sposób chcemy sprawić aby więcej ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. Mówimy o sobie, że jesteśmy przyrodnikami a nie ekologami, bo chcemy walczyć z negatywnym stereotypem „zielonych” przypinających się do drzew. Wyznajemy zasady partnerskiej współpracy i rozwiązywania kwestii spornych na bazie dialogu.

Poprzez naszą działalność służymy zarówno przyrodzie jak i społeczeństwu. Odpowiadamy na problem świadomej i nieświadomej działalności człowieka na szkodę środowiska, który wynika z niewielkiej znajomości lokalnych walorów przyrodniczych, zbyt małej wiedzy o zasadach funkcjonowania świata przyrody oraz z niewielkiej ilości inicjatyw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym na terenie naszego działania.

To dla nas ważne, że zbudowaliśmy naszą organizacje na bazie świetnych relacji zespołu. Mimo iż jesteśmy grupą przyjaciół znających się i współpracujących ze sobą od dawna, to pozostajemy otwarci na osoby dzielące naszą pasję. W skład naszego zespołu wchodzą przyrodnicy – zaangażowani pasjonaci, ludzie młodzi, ale już doświadczeni w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy pierwszą organizacją o takim profilu na terenie Słubic.

Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w założeniu działa na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem  powiatu słubickiego i miasta Poznań.

Obecnie pracami Fundacji kieruje  zarząd w składzie:  

Prezes Zarządu – Natalia Duer

Członek Zarządu – Roksana Lubkowska

 Członek Zarządu – Natalia Hałas

Nad pracami Fundacji nadzór sprawuje Rada Fundatorów  w składzie:

Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – przewodniczący Rady

Prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki – członek Rady