Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

Słubice, 18.04.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, ul. Nadodrzańska 14/4, 69-100 Słubice, KRS: 479144, NIP: 5981632008, REGON: 081164230
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przesłanek wymienionych w „RODO”: Artykuł 6 , ust. 1, pkt:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (…)

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (…)
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych, sposób ich pozyskania oraz cel ich przetwarzania. 1. Adres e-mail – pozyskiwany i przetwarzany w celu wysyłania informacji o działaniach podejmowanych i organizowanych przez Fundację drogą elektroniczną; POZYSKIWANE poprzez wpisanie się do formularza zapisu na newsletter dostępnego na stronie internetowej www.dziupla.org

2. Adres IP – pozyskiwany automatycznie przez oprogramowanie do analizy ruchu na stronie www.dziupla.org. Pozyskiwany wyłącznie do celów statystycznych związanych z odwiedzaniem strony internetowej Fundacji;

3. Imię i Nazwisko (wraz z podpisem) – pozyskiwane podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację w celach związanych ze statystyką i sprawozdawczością związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) – DZIKI PARKing.

4. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu DZIKI PARKing. Choć nie planujemy wykorzystywania zdjęć innych niż grupowe, może się zdarzyć, że z racji ustawienia i ekspozycji kadru Państwa wizerunek będzie dominującym. Zdjęcia te wykorzystywać będziemy do budowania relacji medialnych z przeprowadzonych wydarzeń oraz wykonania obowiązków sprawozdawczych związanych z programem FIO. Zdjęcia przekazane do Narodowego Instytutu Wolności mogą zostać wykorzystane przez tą instytucję do promocji programu FIO.

5. Dane niezbędne do realizacji wysyłki związanej z zakupami w sklepie – imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Narodowy Instytut Wolności – instytucja zarządzająca programem FIO, w celach związanych ze sprawozdawczością dotyczącą projektu DZIKI PARKing.

Poczta polska/firma kurierska w zakresie realizacji zamówień w sklepie.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca 2026 roku.

W przypadku zamówień w sklepie dane przechowywane będą przez okres 5 lat.
Ma Pani/Pan prawo do: 1.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Pani/Pana dane: nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (p.3 – imię i nazwisko) jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu DZIKI PARKing. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniach.