IMG_2930

Przy współpracy ze Słubickim Towarzystwem Muzycznym zaprezentowaliśmy dorobek Artura Tabora – fotografa przyrody