Prezes Zarządu – Natalia Duer

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Biologia Środowiska oraz Ochrona i Kształtowanie Środowisk Lądowych. Podczas studiów członkini Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM. Zrealizowała prace dyplomowe: praca licencjacka – Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów w SOO Natura 2000 „Łęgi Słubickie”; praca magisterska – Wybiórczość miejsc żerowania dzięcioła czarnego Dryocopus martius w Zachodniej Polsce; praca magisterska –  Podział opieki rodzicielskiej u dzięcioła czarnego Dryocopus martius.
Od czerwca 2016 roku jest Certyfikowanym Inspektorem Drzew – ukończyła kurs prowadzony przez Instytut Drzewa (www.instytut-drzewa.pl).
Miłośniczka przyrody, w szczególności ptaków. Najwięcej radości sprawia jej zarażanie miłością do przyrody innych, opowiadanie o niej. Od urodzenia mieszkanka gminy Słubice. Interesuje się zgłębianiem wiedzy na tematy przyrodnicze, zagadnień ekologicznych oraz drzew w otoczeniu człowieka. Wielbicielka spacerów, turystyki krajowej i zwiedzania Parków Narodowych Polski (chce zaliczyć wszystkie ;)).