Michał Oźmiński

Absolwent Wydziału Biologii UAM (Biologia specjalność Biologia Środowiska). Doktorant UAM realizujący prace doktorską w Zakładzie morfologii Zwierząt. Obszar zainteresowań badawczych: taksonomia, filogenia, koewolucja roztoczy pasożytujących na ptakach. Wieloletni członek Koła Naukowego Przyrodników (Sekcja Ornitologiczna), wielokrotny uczestnik obozów i wypraw ornitologicznych w Polsce i na Świecie, miłośnik przyrody w szczególności zwierząt od najmłodszych lat. Zainteresowany czynną ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Zainteresowania pozaprzyrodnicze: myśl polityczna i struktura władzy w świecie starożytnym.