Jan Kaczmarek

Doktorant w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się ekologią i ochroną płazów. Pasjonat wszystkiego, co skacze i pełza, jak również stworzeń pierzastych i śpiewających. Absolwent Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, wieloletni członek Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM, kierownik Sekcji Herpetologicznej w latach 2011-2013. Uczestnik i współorganizator wielu projektów na rzecz ochrony płazów, realizowanych m.in. wspólnie z Klubem Przyrodników Koło Poznańskie. Realizuje się też w edukacji przyrodniczej, gotów wpaść do bajora, byle uczestnicy warsztatów zapamiętali parę faktów o jego ulubionych zwierzętach. W wolnym czasie czyta, łazi po lesie i rysuje, czasem zaprojektuje jakiś fresk (np. w izbie muzealnej w Bornym-Sulinowie).