Janusz Duszkiewicz

Leśnik, fotograf, pszczelarz. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Technikum Leśne w Biłgoraju. Lubi chodzić do lasu. Przez lata pracy przy projektach z zakresu taksacji i inwentaryzacji lasów, a także przygotowywania operatów w nadleśnictwach i parkach narodowych, prawie z lasu nie wychodził. I tak mu zostało do dziś. Najczęściej zabiera ze sobą aparat. Najchętniej fotografuje przyrodę.