DZIKI PARKing!

Nasza Fundacja otrzyma dofinansowanie na kolejny projekt! DZIKI PARKing będzie realizowany dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich. Jest to dla nas duże wyzwanie bo planujemy działania na terenie 3 gmin – Słubice, Rzepin i Górzyca i będą one trwały do końca października 2020 roku.

Oto co planujemy zrobić:
– 6 Akademii o różnej tematyce (warsztaty terenowe w formie klasy na świeżym powietrzu połączone z odłowami żywych zwierząt)
– 6 terenówek „Mieszkańcy parku” (wyjścia terenowe do parku w poszukiwaniu ich dzikich mieszkańców)
– 6 gier terenowych (dla grup szkolnych i rodzin)
– zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach
– 3 tablice promujące przyrodę w parkach
– książeczka o pospolitych zwierzętach spotykanych w parkach
– sprzątanie parków
– korekta arborystyczna 9 drzew
– montaż łącznie 30 skrzynek lęgowych dla ptaków w Rzepinie i Górzycy
– i inne 🙂