Łąka w Cybince posiana

Dziś ponownie gościliśmy w Cybince w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Nasza Chata”. Tym razem prowadzone zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. W pierwszej części Roksana Lubkowska opowiedziała o tym jakie zwierzęta żyją na łące oraz jak je rozpoznać. Następnie wyszliśmy na zewnątrz aby na uprzednio przygotowanym terenie posadzić łąkę charakteryzującą się dużą bioróżnorodnością.

Za materiały do przeprowadzenia zajęć i nasiona dziękujemy Fundacji Nasza Ziemia, która przygotowała komplety na zajęcia edukacyjne w ramach projektu Ogród Ostoja Zwierząt