Zapraszamy na wystawę zdjęć przyrodniczych Artura Tabora

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych współorganizuje wystawę zdjęć Artura Tabora, której wernisaż odbędzie się w Słubicach 30.04.2014 o g. 18:00. Wystawę będzie można oglądać w Collegium Polonicum przez cały maj. Zapraszamy !

„Światłem malowane” wystawa fotografii Artura Tabora pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Burmistrza Słubic z inicjatywy Słubickiego Towarzystwa Muzycznego przy wsparciu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Schloβ Trebnitz (partner z Niemiec), Collegium Polonicum w Słubicach, Parku Narodowego Ujście Warty. Patronat medialny „Dziennik Leśny”.

Geneza powstania.

Wystawa powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska z okazji Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Prezentuje ona bioróżnorodność polskiej przyrody. Celem wystawy jest uświadomienie widzom, jak bogatą mamy naszą ojczystą awifaunę, gdzie obserwowanie zwierząt w naszej strefie klimatycznej jest niezwykle trudne, gdyż człowiek zdominował praktycznie wszystkie środowiska życia. Zwierzęta stały się bardzo czujne i płochliwe, unikają spotkań z człowiekiem. Nie wszyscy mamy świadomość, jakich mamy „sąsiadów” w pobliżu naszych domostw. Ostatnimi miejscami gdzie możemy częściej spotkać dzikie zwierzęta są tylko Parki Narodowe, Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody oraz miejsca zapomniane przez wszystkich. Mamy nadzieję, że nasza propozycja obejrzenia wystawy przyczyni się do promowania niezwykłych miejsc, otaczającej przyrody i zwierząt zapisanych na fotografii, które powstały w trakcie prac tak znakomitego nieżyjącego już polskiego przyrodnika Artura Tabora.

W trakcie wystawy będą prezentowane 3 przepiękne diaporamy przyrodnicze: „Podlaski Przełom Bugu”, „Kraina Jodły Buka i Tarpana” oraz „Sowy Polski”. Wystawa zostanie wzbogacona o prace młodych adeptów fotografii przyrody, którzy będą czynnie uczestniczyć w warsztatach fotograficznych.

Mamy nadzieję, że prezentowana wystawa przyczyni się do nawiązania ścisłej współpracy z osobami ze świata przyrody, ochroną środowiska naturalnego oraz miłośników fotografowania, a przede wszystkim pozwoli państwu mile spędzić czas.

W imieniu organizatorów i partnerów serdecznie zapraszamy!