Konkurs na imię dla DRZEWA

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych
  ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice
  Tel.796 131 490
  email: biuro@dziupla.org
  www.dziupla.org
  KRS: 0000479144
 2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiąz pierwszeństwa” sfinansowanego z Programu „Działaj Lokalnie”. Program jest finansowany ze środków Ośrodka „Działaj Lokalnie” – Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie imienia dla drzewa, które ma stać się pierwszym w gminie Górzyca Pomnikiem Przyrody. Drzewem tym jest wiąz szypułkowy rosnący przy placu rekreacyjnym w miejscowości Radówek.
 4. Imię drzewa zostanie wpisane do dokumentacji dotyczącej Pomnika Przyrody oraz zostanie umieszczone na tabliczce opisującej niniejszy Pomnik.
 5. Konkurs odbywa się od 4.09.2021 r. do 19.09.2021 r., do godziny 18:00.
 6. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy Górzyca, niezależnie od wieku.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać propozycję imienia oraz imię i nazwisko autora pomysłu na adres biuro@dziupla.org , w tytule wpisując „Konkurs na imię drzewa”.
 8. Tylko wiadomości spełniające warunki, o których mowa w punkcie 6. będą dopuszczone do konkursu.
 9. Propozycje nadesłane po terminie, inną drogą lub nie zawierające wymienionych w punkcie 5. informacji nie będą brane pod uwagę.
 10. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu Komisja konkursowa dokona wyboru imienia spośród nadesłanych propozycji.
  Skład komisji konkursowej:
  Wójt Gminy Górzyca – Robert Stolarski
  Sekretarz Gminy Górzyca – Anna Kwiek – Judycka
  Sołtys wsi Radówek – Alicja Szary
  Prezes Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych – Natalia Duer
 11. Autor zwycięskiego imienia zostanie poinformowany o wyborze w odpowiedzi na nadesłaną do konkursu wiadomość mailową, w ciągu dwóch dni od posiedzenia komisji konkursowej.
 12. Nagrodą w konkursie będzie zestaw upominkowy o wartości minimum 100 zł.
 13. Nagroda zostanie wręczona nie później niż tydzień po obradach komisji konkursowej. O dokładnym terminie zwycięzca będzie poinformowany drogą mailową.
 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zgłoszenie udziału w konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorącej w nim udział oraz opiekuna wysyłającego wiadomość w imieniu dziecka przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w związku z realizacją konkursu. Jednocześnie wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego lub dziecka przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych do promocji działań związanych z realizacją projektu „Wiąz pierwszeństwa”. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem http://dziupla.org/klauzula-informacyjna-dot-danych-osobowych/ .