„Uzyskaliśmy fundusze na projekt ochrony i edukacji na temat drzew dojrzałych!”

Z radością informujemy, że uzyskaliśmy fundusze na realizację projektu „Świadek koronny – ochrona i edukacja w świecie dojrzałych drzew”! Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaufał nam ponownie, co oznacza, że będziemy mogli podjąć szereg działań na rzecz ochrony i edukacji przyrodniczej.

Nasze działania będą skupione na opiece i edukacji dotyczącej drzew dojrzałych. Chcemy zapobiegać nieuzasadnionym wycinkom, ponieważ nowe nasadzenia nie są w stanie zrekompensować strat wynikających z utraty drzew dojrzałych. Zamierzamy również odtwarzać szpalery drzew na miedzach, które są niezwykle ważne dla krajobrazu rolniczego naszego kraju.

Planujemy również prowadzić edukację na temat wartości drzew żywych, ale także tych, które mają teraz „drugie życie”, czyli są martwe. W ramach naszych działań będziemy współpracować z samorządami Gminy Słubice i Gminy Górzyca, wspólnie tworząc system zarządzania drzewami.

Nasza działalność będzie również obejmować organizację warsztatów, Akademii Drzewa, Festynów Drzewa oraz kolejnych dwóch Festiwali Przyrodniczych.

Cieszymy się na najbliższe lata, do końca 2025 roku, kiedy to nastąpi wiele działań na rzecz drzew i przyrody.

Zobacz post na facebooku