Historie przyrodnicze doliny Odry jako wieczorna lektura

Przyrodnicza historia doliny Odry…
Zamiast wieczornego serialu 😉