Popularyzacja walorów przyrodniczych okolicy

Staramy się przybliżać mieszkańcom Słubic i okolic oraz Poznania lokalną przyrodę. Jest piękna i bardzo interesująca. Dlatego organizujemy liczne wyjścia terenowe, zarówno w ramach projektów, cyklicznie lub jako jednorazowe wydarzenia.

Do wydarzeń cyklicznych należy „Dziki Poznań” cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców Stolicy Wielkopolski.

W Słubicach przyłączamy się do „Zimowego Ptakolicznia” OTOP, wychodzimy do parku w poszukiwaniu sów, czyścimy wraz z uczniami skrzynki lęgowe dla ptaków, a wiosną sprawdzamy co w nich zamieszkało…