Dzikie Naramowice

Kolejny spacer z cyklu „Dziki Poznań” za nami! W ubiegłą sobotę wybraliśmy się na nadwarciańskie tereny „poznańskiej sawanny”, gdzie obserwowaliśmy bujną przyrodę terenów otwartych i ruderalnych. Odwiedziliśmy również powstałe wskutek działalności bobrów rozlewisko, w którym mieliśmy okazję poznać liczne gatunki fauny wód stojących. Dzięki naszym czujnym pomocnikom udało nam się odnaleźć wiele ciekawych gatunków bezkręgowców, a niektóre z nich udało nam się uwiecznić na zdjęciach. Mieliśmy okazję podziwiać wiele pięknych polnych kwiatów (przez niektórych zwanych chwastami:) ), a do tego przeżyliśmy bliskie spotkanie ze ślimakiem zamieszkanym przez Obcego. Oprócz tego wyposażeni w lornetki (oraz bacznie nasłuchujący!), próbowaliśmy oznaczyć ptaki odwiedzające te podmiejskie tereny. Poszczęściło nam się – oprócz typowych „mieszczuchów”, takich jak sroki czy kosy, widzieliśmy i słyszeliśmy trznadle, gąsiorki, trzciniaki, zaganiacze, pierwiosnki i sporo innych gatunków. Dłuższą chwilę poświęciliśmy obserwacji polującej pustułki, która zawisła w bezruchu niedaleko naszej grupy. Koniec wycieczki zaowocował niezwykłą obserwacją – jednej z uczestniczek Spaceru udało się dostrzec siedzącego na gałęzi krętogłowa! Pozostali mogli niestety obejrzeć go jedynie na zdjęciu (Autorkę prosimy o zamieszczenie w komentarzu!). Mamy nadzieję, że głód wiedzy Uczestników naszego spaceru został zaspokojony – Janek, Michał i Marta starali się z całych sił odpowiedzieć na Państwa pytania! Dziękujemy wszystkim za udział.

MP/JK