JAK DZIAŁAMY ?

Celem Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych jest wszechstronna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju, zachowania różnorodności biologicznej oraz aktywizacja lokalnych społeczności. Zamysłem naszej Fundacji jest ochrona przyrody poprzez pokazanie innym jej piękna i zainteresowanie złożonymi procesami oraz wzajemnymi zależnościami  pomiędzy jej składnikami. Dlatego naszym głównym obszarem działania jest edukacja przyrodnicza.

Nie jesteśmy zwolennikami głośnych interwencji, a rzeczowej rozmowy.

W głowach Zarządu Fundacji jest wiele innych pomysłów i inicjatyw, które, mamy nadzieję, doczekają się realizacji.

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych jest otwarta na wszelką współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i samorządem.