EDUKACJA PRZYRODNICZA

Zamysłem naszej Fundacji jest ochrona przyrody poprzez pokazanie innym jej piękna i zainteresowanie złożonymi procesami oraz wzajemnymi zależnościami pomiędzy jej składnikami. Dlatego naszym głównym obszarem działania jest edukacja przyrodnicza. Jest ona wpisana w nasze liczne projekty i inicjatywy. Lubimy opowiadać o sekretach przyrody i zarażać miłością do niej.

Mamy doświadczenie w organizowaniu prelekcji/wykładów przyrodniczych. Sztandarowym przykładem są organizowane w Collegium Polonicum w Słubicach „Spotkania z Przyrodą”.

Organizowaliśmy również imprezę rodzinną pt. „Rok w lesie” w Pensjonacie Leśniczówka w Drzecinie koło Słubic.

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć i warsztatów dla przedszkoli, szkół i grup zorganizowanych… (od kilkulatków po seniorów). Zajęcia organizujemy zarówno w pomieszczeniu jaki i w terenie. Dysponujemy sprzętem i potrzebnymi pomocami dydaktycznymi. Mamy także duży namiot do prowadzenia prelekcji na wolnym powietrzu lub zajęć w przypadku deszczowej pogody.
Najczęściej to my proponujemy zainteresowanym tematy zajęć, warsztatów czy prelekcji. Jesteśmy jednak otwarci na Państwa propozycje.
Inicjatywy edukacyjne realizujemy w ramach dofinansowanych projektów lub w ramach wolontariatu. W takich wypadkach udział w nich jest bezpłatny.
Zajęcia organizowane na zamówienie są odpłatne. Do tej pory organizowaliśmy takie zajęcia dla grup z Przedszkoli Samorządowych Jarzębinka i Pinokio w Słubicach oraz wielu grup przedszkolnych i szkolnych w Poznaniu. Zajęcia, w zależności od tematu i miejsca (pomieszczenie/teren), wyglądają różnie. Zawsze składają się z części: pogadanka merytoryczna, zajęcia ruchowe i/lub zajęcia plastyczne. Prowadzący zajęcia zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Na zajęcia, w ramach możliwości i potrzeby, przynosimy eksponaty przyrodnicze.