Kategoria: Spotkania z Przyrodą

Spotkania z Przyrodą wynikają bezpośrednio z misji Fundacji, w której mowa o ochronie przyrody poprzez edukowanie społeczeństwa. Spotkania są cyklicznym wydarzeniem zbierającym stałą rzeszę odbiorców. Było to pierwsze podjęte przez organizację działanie. O tym, że spotkało się z ciepłym przyjęciem oraz, że jest działaniem potrzebnym świadczyła stała publiczność, która nieprzerwanie od 2013 roku przychodziła na spotkania (średnio około 30 osób).
Cykl ten od zawsze miał charakter otwarty i bezpłatny. Celem Spotkań z Przyrodą jest przybliżenie zainteresowanym osobom przyrody w ciekawy i zaskakujący sposób. Spotkania polegają na przeprowadzeniu prelekcji przez kompetentną osobę na wcześniej zaproponowany temat czy zagadnienie, a następnie na wywołaniu dyskusji na dany temat poprzez zadawanie dodatkowych pytań oraz zgłaszanie własnych doświadczeń i obserwacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Collegium Polonicum w Słubicach, dzięki uprzejmości Dyrekcji placówki. Spotkania prowadzone są przez członków zespołu Fundacji oraz zaproszonych gości. Prelegent przedstawia autorską prezentację na wybrany wcześniej temat. Promocja wydarzenia odbywa się wg stałej ścieżki informacyjnej – przygotowywany jest plakat promujący, który jest następnie rozsyłany wraz z krótką informacją do lokalnych mediów, samorządów oraz na adresy mailowe zainteresowanych osób.
W 2018 roku odbyło się jedynie sześć spotkań – głównie w pierwszej połowie roku. Malejąca frekwencja skłoniła zarządu fundacji do decyzji o stopniowym zmniejszaniu skali tego działania, na rzecz innych form edukacji przyrodniczej.